Sóc Trăng: Học sinh THPT sẽ học trực tiếp từ ngày 4.10

Tất cả các cấp học phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức học trực tiếp từ ngày 04.10, đảm bảo an toàn, linh hoạt, phù hợp điều kiện cụ thể từng địa phương. Ảnh: Tạ Quang
Tất cả các cấp học phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức học trực tiếp từ ngày 04.10, đảm bảo an toàn, linh hoạt, phù hợp điều kiện cụ thể từng địa phương. Ảnh: Tạ Quang
Tất cả các cấp học phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức học trực tiếp từ ngày 04.10, đảm bảo an toàn, linh hoạt, phù hợp điều kiện cụ thể từng địa phương. Ảnh: Tạ Quang
Lên top