Sốc: Người “lạ” ra vào như đi chợ ở điểm thi lớp 10 tại THCS Phan Đình Giót