Sốc: 70% giáo viên đứng lớp không có năng khiếu sư phạm?

Chất lượng giáo viên ảnh hưởng lớn tới chất lượng học sinh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chất lượng giáo viên ảnh hưởng lớn tới chất lượng học sinh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chất lượng giáo viên ảnh hưởng lớn tới chất lượng học sinh. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM