Số phận “Công nghệ giáo dục” của GS Hồ Ngọc Đại sẽ ra sao sau khi bị loại?

Bộ sách của GS Hồ Ngọc Đại bị Hội đồng thẩm định đánh giá là có nhiều kiến thức hàn lâm, không phù hợp với học sinh lớp 1.
Bộ sách của GS Hồ Ngọc Đại bị Hội đồng thẩm định đánh giá là có nhiều kiến thức hàn lâm, không phù hợp với học sinh lớp 1.
Bộ sách của GS Hồ Ngọc Đại bị Hội đồng thẩm định đánh giá là có nhiều kiến thức hàn lâm, không phù hợp với học sinh lớp 1.
Lên top