Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Sở Nội vụ Quảng Ninh đang hiểu sai thông tư về chứng chỉ ngoại ngữ

Những chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A-B-C được cấp trước ngày 15..2020 vẫn còn giá trị.
Những chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A-B-C được cấp trước ngày 15..2020 vẫn còn giá trị.
Những chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A-B-C được cấp trước ngày 15..2020 vẫn còn giá trị.
Lên top