Số lượng giáo viên được tiêm vaccine vẫn thấp, có nên mở cửa lại trường học

Giáo viên thực hiện diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường.
Giáo viên thực hiện diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường.
Giáo viên thực hiện diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường.
Lên top