Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng lên tiếng về việc Khá Bảnh vào đề thi

Hiện tượng Khá Bảnh vào đề thi môn văn tại Hải Phòng gây dư luận trái chiều.
Hiện tượng Khá Bảnh vào đề thi môn văn tại Hải Phòng gây dư luận trái chiều.
Hiện tượng Khá Bảnh vào đề thi môn văn tại Hải Phòng gây dư luận trái chiều.
Lên top