Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói gì về việc để người lạ ra vào điểm thi lớp 10?