Sở GDĐT TPHCM bỏ phiếu giới thiệu chức danh giám đốc mới

Ông Nguyễn Văn Hiếu được giao phụ trách Sở GDĐT TPHCM sau khi ông Lê Hồng Sơn kết thúc nhiệm kỳ. Ảnh: HCMEDU
Ông Nguyễn Văn Hiếu được giao phụ trách Sở GDĐT TPHCM sau khi ông Lê Hồng Sơn kết thúc nhiệm kỳ. Ảnh: HCMEDU
Ông Nguyễn Văn Hiếu được giao phụ trách Sở GDĐT TPHCM sau khi ông Lê Hồng Sơn kết thúc nhiệm kỳ. Ảnh: HCMEDU
Lên top