Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sở GDĐT Thái Bình lên tiếng vụ bữa ăn 13.000 đồng có miếng chả "mỏng như tờ giấy"