Sở GDĐT Lào Cai có tân Phó Giám đốc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bà Giàng Thị Dung trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GDĐT cho ông Nguyễn Minh Thuận. Ảnh: Sở GDĐT Lào Cai
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bà Giàng Thị Dung trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GDĐT cho ông Nguyễn Minh Thuận. Ảnh: Sở GDĐT Lào Cai
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bà Giàng Thị Dung trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GDĐT cho ông Nguyễn Minh Thuận. Ảnh: Sở GDĐT Lào Cai
Lên top