Sở GDĐT Hà Nội: Xử lý nghiêm giáo viên bắt học sinh tát bạn 50 cái

Các cơ quan báo chí, truyền hình đến Trường Tiểu học Quang Trung để phản ánh về vụ việc.
Các cơ quan báo chí, truyền hình đến Trường Tiểu học Quang Trung để phản ánh về vụ việc.
Các cơ quan báo chí, truyền hình đến Trường Tiểu học Quang Trung để phản ánh về vụ việc.