Sở GDĐT Hà Nội thông tin việc trường học “phá rào” cho học sinh đến trường

Phụ huynh Trường liên cấp Capitole chờ ở cổng trường để đón con.Ảnh ghi nhận chiều 7.10.
Phụ huynh Trường liên cấp Capitole chờ ở cổng trường để đón con.Ảnh ghi nhận chiều 7.10.
Phụ huynh Trường liên cấp Capitole chờ ở cổng trường để đón con.Ảnh ghi nhận chiều 7.10.
Lên top