Sở GDĐT Hà Nội: Không có chuyện nghỉ học mà vẫn thu học phí

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh, học sinh không phải đóng học phí.
Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh, học sinh không phải đóng học phí.
Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh, học sinh không phải đóng học phí.
Lên top