Sinh viên Y-Dược Đà Nẵng xung phong vào Phú Yên chống dịch COVID-19

Hơn 100 sinh viên Đại học kỹ thuật Y –Dược Đà Nẵng chi viện giúp Phú Yên chống dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Hơn 100 sinh viên Đại học kỹ thuật Y –Dược Đà Nẵng chi viện giúp Phú Yên chống dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Hơn 100 sinh viên Đại học kỹ thuật Y –Dược Đà Nẵng chi viện giúp Phú Yên chống dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Lên top