Sinh viên “than” học phí tăng bất thường, Đại học Kinh tế Đà Nẵng nói gì?

Đại học Kinh tế Đà Nẵng khẳng định mức học phí của nhà trường năm học này hoàn toàn nằm trong quy định cho phép. Ảnh: XH
Đại học Kinh tế Đà Nẵng khẳng định mức học phí của nhà trường năm học này hoàn toàn nằm trong quy định cho phép. Ảnh: XH
Đại học Kinh tế Đà Nẵng khẳng định mức học phí của nhà trường năm học này hoàn toàn nằm trong quy định cho phép. Ảnh: XH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top