Sinh viên phải chuẩn bị tâm thế vừa học vừa phòng, chống dịch COVID-19

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội được nhắn nhủ chuẩn bị tâm thế vừa học vừa phòng dịch COVID-19.
Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội được nhắn nhủ chuẩn bị tâm thế vừa học vừa phòng dịch COVID-19.
Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội được nhắn nhủ chuẩn bị tâm thế vừa học vừa phòng dịch COVID-19.
Lên top