Sinh viên ngành Y Dược vừa học vừa tham gia chống dịch

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tham gia lấy mẫu cho người dân. Ảnh: HIU
Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tham gia lấy mẫu cho người dân. Ảnh: HIU
Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tham gia lấy mẫu cho người dân. Ảnh: HIU
Lên top