Sinh viên ngành Sức khoẻ phản đối thi online: Nhà trường đổi phương án

Với hình thức học online, nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Sức khoẻ không tự tin để  thi, kiểm tra kiến thức về môn học. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Với hình thức học online, nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Sức khoẻ không tự tin để thi, kiểm tra kiến thức về môn học. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Với hình thức học online, nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Sức khoẻ không tự tin để thi, kiểm tra kiến thức về môn học. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top