Sinh viên ngành du lịch được hưởng nhiều cơ chế đặc thù

Sinh viên du lịch sẽ được hưởng nhiều chế độ chính sách đặc thù. Ảnh: HN
Sinh viên du lịch sẽ được hưởng nhiều chế độ chính sách đặc thù. Ảnh: HN
Sinh viên du lịch sẽ được hưởng nhiều chế độ chính sách đặc thù. Ảnh: HN
Lên top