Sinh viên miền Trung nhận học bổng về chuyên ngành kỹ thuật, môi trường