Sinh viên hướng nghiệp với "Thiết kế nội thất thời đại 4.0"

Các khách mời tham gia Talk show “Thiết kế nội thất thời đại 4.0”. Ảnh: Bùi Lượng
Các khách mời tham gia Talk show “Thiết kế nội thất thời đại 4.0”. Ảnh: Bùi Lượng
Các khách mời tham gia Talk show “Thiết kế nội thất thời đại 4.0”. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top