Sinh viên, giảng viên các trường đại học sẽ bầu cử như thế nào?

Sinh viên có nguyện vọng tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu, nơi có trường đại học thì có quyền xin cấp giấy chứng nhận của UBND cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung vào danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu mới. Ảnh minh hoạ: Tùng Giang
Sinh viên có nguyện vọng tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu, nơi có trường đại học thì có quyền xin cấp giấy chứng nhận của UBND cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung vào danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu mới. Ảnh minh hoạ: Tùng Giang
Sinh viên có nguyện vọng tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu, nơi có trường đại học thì có quyền xin cấp giấy chứng nhận của UBND cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung vào danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu mới. Ảnh minh hoạ: Tùng Giang
Lên top