Sinh viên được tuyển thẳng cũng có thể bị buộc thôi học

Dành quá nhiều thời gian để "cày" game khiến không ít sinh viên bê trễ học hành, có kết quả học tập kém. (Ảnh minh họa: Nguồn Dân Trí)
Dành quá nhiều thời gian để "cày" game khiến không ít sinh viên bê trễ học hành, có kết quả học tập kém. (Ảnh minh họa: Nguồn Dân Trí)
Dành quá nhiều thời gian để "cày" game khiến không ít sinh viên bê trễ học hành, có kết quả học tập kém. (Ảnh minh họa: Nguồn Dân Trí)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM