Sinh viên được bảo vệ khóa luận online để tốt nghiệp đúng hạn

Ngày 12.5, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức trực tuyến.
Ngày 12.5, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức trực tuyến.
Ngày 12.5, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức trực tuyến.
Lên top