Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân được hỗ trợ chi phí học online

Mỗi sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ được trừ 1 triệu đồng tiền học phí. Ảnh: Kim Nhung
Mỗi sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ được trừ 1 triệu đồng tiền học phí. Ảnh: Kim Nhung
Mỗi sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ được trừ 1 triệu đồng tiền học phí. Ảnh: Kim Nhung
Lên top