Sinh viên Đại học Huế sẽ đi học lại từ ngày 5.4

Đại học Huế thông báo cho học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 4.5. Ảnh: P. Đạt.
Đại học Huế thông báo cho học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 4.5. Ảnh: P. Đạt.
Đại học Huế thông báo cho học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 4.5. Ảnh: P. Đạt.
Lên top