Sinh viên Đại học Điện Lực từng bước ngang tầm quốc tế

Sinh viên Đại học Điện Lực tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, nhờ đó liên tục đạt giải cao tại các kỳ thi. Ảnh: BM
Sinh viên Đại học Điện Lực tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, nhờ đó liên tục đạt giải cao tại các kỳ thi. Ảnh: BM
Sinh viên Đại học Điện Lực tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, nhờ đó liên tục đạt giải cao tại các kỳ thi. Ảnh: BM
Lên top