Sinh viên có điểm IELTS, TOEFL cao được thưởng tới 15 triệu đồng

Sinh viên của Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Sinh viên của Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Sinh viên của Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lên top