Sinh viên ao ước đợi ngày được đến trường

Trải qua gần 6 tháng nghỉ dịch COVID-19 không được đến trường, sinh viên mong mỏi từng ngày để được quay lại trường học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Trải qua gần 6 tháng nghỉ dịch COVID-19 không được đến trường, sinh viên mong mỏi từng ngày để được quay lại trường học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Trải qua gần 6 tháng nghỉ dịch COVID-19 không được đến trường, sinh viên mong mỏi từng ngày để được quay lại trường học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top