Sĩ số quá tải tại Hà Nội: Chỉ chăm chăm xây nhà chứ không quan tâm xây trường!

GS Phạm Tất Dong cho rằng giáo dục đang phải đi giải quyết hậu quả của quy hoạch đô thị yếu kém. Ảnh: HN
GS Phạm Tất Dong cho rằng giáo dục đang phải đi giải quyết hậu quả của quy hoạch đô thị yếu kém. Ảnh: HN
GS Phạm Tất Dong cho rằng giáo dục đang phải đi giải quyết hậu quả của quy hoạch đô thị yếu kém. Ảnh: HN
Lên top