SGK tích hợp Lịch sử và Địa lí lớp 6: Không nặng về thuộc con số, sự kiện

Lịch sử và Địa lí là một trong những môn học tích hợp trong chương trình GDPT 2018. Ảnh: Tô Thế
Lịch sử và Địa lí là một trong những môn học tích hợp trong chương trình GDPT 2018. Ảnh: Tô Thế
Lịch sử và Địa lí là một trong những môn học tích hợp trong chương trình GDPT 2018. Ảnh: Tô Thế
Lên top