Sẽ thẩm định lại một số dự án giải nhất thi Khoa học Kỹ thuật phía Bắc

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ.
Lên top