Sẽ loại bỏ những gì là hình thức, gây phiền phức cho người dạy, người học

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, toàn ngành Giáo dục đang triển khai, thực thi cho một tinh thần lớn, đó là coi trọng thực tế, thực tiễn và thực chất. Ảnh: Thế Đại
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, toàn ngành Giáo dục đang triển khai, thực thi cho một tinh thần lớn, đó là coi trọng thực tế, thực tiễn và thực chất. Ảnh: Thế Đại
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, toàn ngành Giáo dục đang triển khai, thực thi cho một tinh thần lớn, đó là coi trọng thực tế, thực tiễn và thực chất. Ảnh: Thế Đại
Lên top