Sẽ đề nghị công an vào cuộc nếu Daniel Hauer không đến làm việc theo giấy mời

Thầy giáo Dan chưa lên làm việc theo giấy mời của Bộ TTTT.
Thầy giáo Dan chưa lên làm việc theo giấy mời của Bộ TTTT.
Thầy giáo Dan chưa lên làm việc theo giấy mời của Bộ TTTT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top