Sẽ đảm bảo quyền lợi cho học sinh không thể tham gia lớp học trực tuyến

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du thực hiện dạy học online cho học sinh. Ảnh: NTCC
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du thực hiện dạy học online cho học sinh. Ảnh: NTCC
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du thực hiện dạy học online cho học sinh. Ảnh: NTCC
Lên top