Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ:

Sẽ có đổi mới chính sách tiền lương để tạo động lực cho giáo viên

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có chuyến khảo sát, tới thăm giáo viên của một số trường học tại Quảng Nam.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có chuyến khảo sát, tới thăm giáo viên của một số trường học tại Quảng Nam.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có chuyến khảo sát, tới thăm giáo viên của một số trường học tại Quảng Nam.
Lên top