Sẽ có Đại học Bến Tre là thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM

Lễ khai giảng Phân hiệu Bến Tre - Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Phân hiệu BT
Lễ khai giảng Phân hiệu Bến Tre - Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Phân hiệu BT
Lễ khai giảng Phân hiệu Bến Tre - Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Phân hiệu BT
Lên top