Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sẽ chi 12.000 tỉ đồng, đào tạo 9.000 tiến sĩ để phục vụ đổi mới giáo dục

Sẽ đào tạo 9.000 tiến sĩ phục vụ đổi mới giáo dục.
Sẽ đào tạo 9.000 tiến sĩ phục vụ đổi mới giáo dục.