Sẽ báo cáo Chính phủ đề xuất dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng

Bộ GDĐT sẽ  báo cáo lên  Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Chính phủ đề xuất của Đà Nẵng.
Bộ GDĐT sẽ báo cáo lên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Chính phủ đề xuất của Đà Nẵng.
Bộ GDĐT sẽ báo cáo lên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Chính phủ đề xuất của Đà Nẵng.
Lên top