Sau vụ bảo vệ đánh 2 thiếu niên, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu chấn chỉnh

Bảo vệ đánh 2 thiếu niên tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Ảnh cắt từ clip
Bảo vệ đánh 2 thiếu niên tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Ảnh cắt từ clip
Bảo vệ đánh 2 thiếu niên tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Ảnh cắt từ clip
Lên top