Sau sai phạm, hàng loạt chức danh tại Học viện Khoa học Xã hội “ra đi”

Hàng loạt các sai phạm tại Học viện Khoa học Xã hội được nêu trong Kết luận thanh tra của Bộ GDĐT. Ảnh: PV
Hàng loạt các sai phạm tại Học viện Khoa học Xã hội được nêu trong Kết luận thanh tra của Bộ GDĐT. Ảnh: PV
Hàng loạt các sai phạm tại Học viện Khoa học Xã hội được nêu trong Kết luận thanh tra của Bộ GDĐT. Ảnh: PV
Lên top