Sau phản ứng của phụ huynh, Bộ GDĐT đề nghị giữ nguyên mức học phí hiện tại

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Ngọc Thưởng.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Ngọc Thưởng.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Ngọc Thưởng.
Lên top