Sau lùm xùm chửi học viên: Bộ GDĐT đề nghị kiểm tra tất cả trung tâm ngoại ngữ, tin học

Cả 3 cơ sở của Trung tâm ngoại ngữ MST đều bị phát hiện hoạt động không phép. Ảnh: TL
Cả 3 cơ sở của Trung tâm ngoại ngữ MST đều bị phát hiện hoạt động không phép. Ảnh: TL
Cả 3 cơ sở của Trung tâm ngoại ngữ MST đều bị phát hiện hoạt động không phép. Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top