Sập trần Trường THPT Trần Nhân Tông: Trách nhiệm thuộc về ai?

Hiện trường ngổn ngang vụ sập trần lớp học ở Trường THPT Trần Nhân Tông.
Hiện trường ngổn ngang vụ sập trần lớp học ở Trường THPT Trần Nhân Tông.
Hiện trường ngổn ngang vụ sập trần lớp học ở Trường THPT Trần Nhân Tông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top