Sáp nhập Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Đại học Nông Lâm TPHCM

Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: BNT
Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: BNT
Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: BNT
Lên top