Sắp có thêm bài đánh giá tiếng Anh cho giáo viên, học sinh theo chuẩn quốc tế

Ngoài việc cung cấp thêm bài kiểm tra đánh giá chuẩn ngoại ngữ, thời gian tới các tổ chức quốc tế sẽ hỗ trợ tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các cấp quản lý giáo dục và giáo viên phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngoài việc cung cấp thêm bài kiểm tra đánh giá chuẩn ngoại ngữ, thời gian tới các tổ chức quốc tế sẽ hỗ trợ tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các cấp quản lý giáo dục và giáo viên phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngoài việc cung cấp thêm bài kiểm tra đánh giá chuẩn ngoại ngữ, thời gian tới các tổ chức quốc tế sẽ hỗ trợ tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các cấp quản lý giáo dục và giáo viên phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top