Thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội

Sắp bước vào kỳ thi căng hơn đại học, làm gì để giảm bớt căng thẳng?

Ngày mai (1.6), học sinh làm thủ tục thi vào lớp 10 tại Hà Nội.
Ngày mai (1.6), học sinh làm thủ tục thi vào lớp 10 tại Hà Nội.
Ngày mai (1.6), học sinh làm thủ tục thi vào lớp 10 tại Hà Nội.
Lên top