Sáng tạo các hình thức dạy học, kiểm tra trong điều kiện dịch bệnh

Học online, thi online và nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá khác đang được các trường linh loạt thực hiện. Ảnh: Hải Nguyễn
Học online, thi online và nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá khác đang được các trường linh loạt thực hiện. Ảnh: Hải Nguyễn
Học online, thi online và nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá khác đang được các trường linh loạt thực hiện. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top