Sáng mai (5.9), khai giảng năm học mới các trường học tự hát Quốc ca